Getnära produkter

Ett 3-årigt, EU-finansierat, projekt för att skapa noder runt om vårt land med mjölkgetgården som central punkt. Vi ser till att alla killingar får komma ut och beta naturbeten och ökar samarbeten med andra djurägare, lokala restauranger och andra kanaler.

Våra 6 mål:
1. Minimera ett betydande matsvinn genom att ta tillvara köttdjuren som annars slängs bort. Detta bidrar till minskad negativ miljöpåverkan i hela landet.

2. Öka sambeten och samarbeten med andra djurslag och genom lokal avsättning cirkulera den lokala biomassan av olika djurslag

3. Bidra till att väsentligt jobba med och öka den biologiska mångfalden i våra naturbetesmarker genom att sätta konkreta målför att öka andelen hektar naturbeten/skogsbeten genom täta samarbeten med kommun och länsstyrelser som är dem som arbetar med miljömålen
 
4. Öka den sociala gemenskapen på landsbygden och även knyta ihop stad med land via dessa kluster för att öka medvetenheten om den lokala maten och hur den kan bli cirkulär och fossilfri

5. Öka lönsamheten för lantbruken, den lokala handeln genom effektivare avsättning för produkter skapade genom dessa samarbeten och kunskap

6. Vi ska genom dessa kluster främja ekosystemtjänster som bidrar till rekreation samt kunskap för den lokala befolkningen

Vill du vara med och bidra till projektet? Besök vår GoFundme-kampanj!

Vad har hänt under år 1, 2020:
Våra 3 försöksgårdar/kluster har startat – av dessa har 2 st haft uppstarsmöten, den tredje blev inställd pga Covid-19 men planeras under våren -21. Vi har sett att bara i dessa tre kluster finns maten och geten med i ca 20 rekoringar. Ökad lönsamhet, ser vi genom att 2 av våra gårdar har ökat försäljning av killingar, istället för att att ta bort dem via avlivning.

Nya samarbeten med sambete har startat. Vi har fått till 7 nya matchningar för nya beten med killingar, bl.a. i Trosa, Nyköping, Gnesta, och Ornö. I Huddinge betar getter och får i en hage men inte hela säsongen. 

År 2 – 2021 – vad ska vi göra?
Vi planerar att ha fler träffar, öka antalet matchningar och arbeta tillsammans med Förbundet Sveriges Småbrukare, Eldrimner och Sveriges gårdsmejerister för att främja regelförenkling och matchningar för sambeten.

Vi avser även arbeta vidare med denna hemsida och få in fler gårdar på getkartan. För att kunna fortsätta med projektets arbete behöver vi sponsorer och erbjuder därför alla som skänker minst 1000 kr till projektet en fin fäll!

Årets presentkort, julklappstips!

Getnära

4 days 22 hours ago

Massor med bra grejer på gång!!!
🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐

Getnära

2 months 1 week ago

Snart skickar vi ut länk till er som bokat. Det går att boka plats fram till Söndag för er andra. Välkommen!

Getnära

4 months 2 weeks ago

Då sätter vi igång höstens webinarer. Först ut är "att ha getter för kött" Swisha 160 kr och ange din mail som meddelande så får