Getnära produkter

Ett 3-årigt, EU-finansierat, projekt för att skapa noder runt om vårt land med mjölkgetgården som central punkt. Vi ser till att alla killingar får komma ut och beta naturbeten och ökar samarbeten med andra djurägare, lokala restauranger och andra kanaler.

Våra 6 mål:
1. Minimera ett betydande matsvinn genom att ta tillvara köttdjuren som annars slängs bort. Detta bidrar till minskad negativ miljöpåverkan i hela landet.

2. Öka sambeten och samarbeten med andra djurslag och genom lokal avsättning cirkulera den lokala biomassan av olika djurslag

3. Bidra till att väsentligt jobba med och öka den biologiska mångfalden i våra naturbetesmarker genom att sätta konkreta målför att öka andelen hektar naturbeten/skogsbeten genom täta samarbeten med kommun och länsstyrelser som är dem som arbetar med miljömålen
 
4. Öka den sociala gemenskapen på landsbygden och även knyta ihop stad med land via dessa kluster för att öka medvetenheten om den lokala maten och hur den kan bli cirkulär och fossilfri

5. Öka lönsamheten för lantbruken, den lokala handeln genom effektivare avsättning för produkter skapade genom dessa samarbeten och kunskap

6. Vi ska genom dessa kluster främja ekosystemtjänster som bidrar till rekreation samt kunskap för den lokala befolkningen

Vad har hänt under år 1, 2020:
Våra 3 försöksgårdar/kluster startade – av dessa hade 2 st haft uppstarsmöten, den tredje blev inställd pga Covid-19 men planerades till våren -21. Vi såg att att bara i dessa tre kluster fanns maten och geten med i ca 20 rekoringar. Ökad lönsamhet såg vi genom att 2 av våra gårdar ökade sin försäljning av killingar, istället för att att ta bort dem via avlivning.

Nya samarbeten med sambete startade. Vi fick till 7 nya matchningar för nya beten med killingar, bl.a. i Trosa, Nyköping, Gnesta, och Ornö. I Huddinge betar getter och får i en hage men inte hela säsongen. 

År 2 – 2021 – 2022 (förlängt pga coronapandemin)
Vi hade ett par träffar arbetade tillsammans med Förbundet Sveriges Småbrukare, Eldrimner och Sveriges gårdsmejerister för att främja regelförenkling och matchningar för sambeten. Digitala webbinarer med olika teman hölls, bl.a. bygga getstall, getters sjukdomar, och vad man kan göra av getkött.

Vi arbetade vidare med denna hemsida och få in fler gårdar på getgårdskartan. För att kunna fortsätta med projektets arbete behövde vi sponsorer och erbjöd därför alla som skänkte minst 1000 kr till projektet en fin fäll.

År 3 – 2023
Under året färdigställs webbsidan och fler gårdar kommer in på getgårdskartan.

Årets presentkort!

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.