Om projektet

Getmjölk och getkött är två sidor av samma mynt. För att producera getmjölk måste getterna först killa, alltså få killingar. (På samma sätt som korna måste få kalvar för att kunna mjölkas.) Ungefär hälften av killingar som föds är getkillingar som i sin tur föds upp till mjölkgetter och den andra hälften är bockkillingar som inte kan bidra till mjölkproduktionen. Bockkillingarna som föds är idag i många fall en outnyttjad resurs. Det vill vi ändra på! Vi behöver i Sverige öka vår självförsörjningsgrad av livsmedel, öka vår biologiska mångfald och här finns en outnyttjad resurs!

Är du intresserad av småskalig djurhållning och livsmedelsframställning? Tycker du att det är viktigt att det finns småskaligt lantbruk i Sverige? Vill du äta närproducerad mat? Bidra till att matsvinnet minskar?  Vill du veta hur din mat produceras? Försätt läsa då!

Vi vill genom i vårt projekt sprida kunskap om getens betydelse som lantbruksdjur i dagens moderna Sverige. Många känner till att det produceras getmjölk och många fina getostar i Sverige. Vad som är mindre känt är att killingarna som föds är en fantastisk resurs både som betesdjur och som köttdjur och måste också tas tillvara. Getkött är ett fint, välsmakande och magert kött!

Konsumtion av mejeriprodukter och kött hänger ihop! Enligt ett Nederländskt projekt (Biogoatmeat) som arbetar med samma frågor som oss så för varje 10 kg getost som produceras finns ca 500 gram getkött att tillgå

Vi behöver din hjälp!

Projektet som drivs av Svenska Getavelsförbundet har i samarbete med Förbundet Sveriges småbrukare och Sveriges gårdsmejerister beviljats pengar från jordbruksverket för att driva detta projekt. Projektet finansieras till 70 % av jordbruksverket och resten måste dessa små föreningar själva stå för, med sina starkt begränsade budgetar. Vi har därför en gofundme-kampanj igång för att få ihop pengar till de 30 % som är den egna insatsen så projektet kan slutföras i sin helhet!

Det finns redan nu ett pågående projekt i Huddinge där 170 killingar jobbar i tre naturreservat och i samarbete med kommunen samt bland annat Gålö Gårdmejeri i Haninge, visar att det fungerar lokalt. Efterfrågan på fler getter är stor från andra markägare. 

Målet är att fler lantbrukare blir intresserade av att föda upp getter till slakt och att fler konsumenter upptäcker detta fina kött. Man räknar med att upp till 10,000 killingar går till spillo varje år.

Vi vill i vårt projekt

  • Minska avståndet mellan konsument och producent.
  • Öka samarbetet mellan lokala lantbrukare.
  • Öka naturbetesmark genom att använda idag outnyttjade betesmarker. Detta bidrar till att biologiska mångfalden ökar.
  • Sprida kunskap om getköttet som är ett av världens vanligaste kött, men i Sverige än så länge en okänd delikatess.
  • Minimera matsvinn genom att ta tillvara killingarna som tidigare inte fötts upp.
  • Skapa kluster där ekologer, lantbrukare, politiker, lokala handlare, förädlare och restauranger möts.
  • Skapa en gemensam mötesplats, en webbplats och ett nätverk för alla som är intresserade av produkter från getgårdar. Här ska du kunna hitta gårdar och producenter som bidrar till mer mat som ger biologisk mångfald.