Kontakt

Denna webbsida drivs av projektet “Svenska Getavelsförbundets mjölk och köttnoder för ökat naturbete”. Vi skapar noder runt om vårt land med mjölkgetgården som central punkt. Vi ser till att alla killingar får komma ut och beta naturbeten och ökar samarbeten med andra djurägare, lokala restaruanger och andra kanaler.

Projektansvarig:
Anna Sundberg
073-182 00 91
getnoder @ gmail.com

Webbansvarig:
Claire Sjöström
0701-420 620
claire.sjostrom @ gmail.com